DK site DK site DK site DK site DK site DK site DK site DK site

Sådan fungerer systemet


The collection system - containers

The logistic system

The recycling unit

The powder users

 

Gips Recycling – en bæredygtig løsning

Vores indsamlings- og produktionssystem sikrer bæredygtighed i hele processen. Fra indsamling af affald hos kunden, over produktion af gipspulver til levering af genanvendelige råvarer til gipsfabrikkerne.

Se video af vores genanvendelsesløsning


 

 

 

Patenteret Teknologi

Vi har selv udviklet vor unikke og patenterede teknologi.

Vores mobile og fuldautomatiske anlæg håndterer hele produktionsprocessen fra affaldssortering til fremstilling af genbrugsgips. En råvare der i kvalitet svarer til 99 pct. af ny gips’.

Først sikrer teknologien, at papir og fremmedlegemer sorteres fra gipsaffaldet. Derefter knuses gipsen til pulver så 90 pct. af gipsaffaldet bliver genanvendt.

Der er ingen krav til størrelsen på affaldsemnerne og gipsaffaldet må godt indeholde ’forurening’ i form af fremmedlegemer. Teknologien sikrer effektivt, at papir, søm, skruer, plast, etc. fjernes og bortrenoveres på forsvarlig vis.

Papiret fra gipspladerne udgør langt den største del af de 10 pct., der frasorteres.
De danske gipsfabrikker aftager al den genanvendte gips, der uden anden forarbejdning blandes med jomfrugips til produktion af nye gipsplader.

En vigtig sidegevinst er, at for hver 5 tons genanvendt gipsaffald reduceres CO2-udledningen med 1 ton.

#top

RECYCLING SYSTEM
VIDEO
WATCH HOW THE GYPSUM RECYCLING SYSTEM WORKS
Referencer
CO2 NEUTRAL WEBSITE
Country   ∨
 
Danmark
Sverige
Norge
Finland
Holland
Belgien
Tyskland
+45 70 22 17 30
Go to country page