DK site DK site DK site DK site DK site DK site DK site DK site

Miljøpolitikk

Gips Recycling Norge AS er en bærekraftig virksomhet og har et forretningsgrunnlag hvor en aktiv miljøplitikk og et godt internt arbeidsmiljø, fysisk som psykisk, er en forutsetning for vår suksess.

For å nå våre mål har vi konstant fokus på følgende forhold:

  • Gips Recycling Norge AS sin ledelse engasjerer seg aktivt og personlig i å forbedre samt optimere firmaets miljøpolitikk.
  • I takt med utviklingen arbeider Gips Recycling Norge AS hele tiden på å optimalisere arbeidsprosessene og dermed øke gjenvinningsgraden på gipsavfallet
  • Lovgivning, krav og forventniger fra myndigheter og samfunnet utgjør den nedre grense for våre miljøambisjoner
  • Vi foretar en løpende vurdering av våre daglige aktiviteters påvirkning av mennesker og miljø, ekstern som internt
  • Gjennom løpende opplæring, miljøtiltak og investeringer sikrer vi at medarbeidere og omgivelser belastes minst mulig
  • Gjennom dialog med myndigheter, kunder, gipsprodusenter, medarbeidere og leverandører sikrer vi at alles interesse tilgodesees
RECYCLING SYSTEM
VIDEO
WATCH HOW THE GYPSUM RECYCLING SYSTEM WORKS
CO2 NEUTRAL WEBSITE
Country   ∨
 
Danmark
Sverige
Norge
Finland
Holland
Belgien
Tyskland
+45 70 22 17 30
Go to country page